ĐẶT VÉ TRỰ TIẾP TẠIWEBSITE

Nhanh nhất, tiện nhất

Hot line: (08) 3920 6380

Đặt vé quađiện thoại

0987 634 684 hoặc 08 3920 6380

Ngoài giờ:

0987 634 684 hoặc 08 38 515 710

hỗ trợtrực tuyến

  tuan.le@hophilong.vn       nga.ho@hophilong.vn

đặt vé tại văn phòng

Ðịa chỉ: 53 Bis Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM

Góp ý: long.ho@hophilong.vn / Sđt: 0903 69 63 61

Tin tức