14/09/2018

Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin Hophilong.vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Khi bạn […]

Thông tin cần biết
14/09/2018

Chính sách và quy định

Chính sách thanh toán Các phương thức Thanh toán Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong các phương thức thanh toán khác nhau như liệt kê dứoi đây. Xin lưu ý rằng tổng số tiền thanh tóan có thể thay đổi, phát sinh phí tùy hình thức thanh toán bạn chọn Khi đặt booking, bạn có […]

Thông tin cần biết