05/06/2018

Jetstar Pacific – Điều chỉnh Phí Quản trị hệ thống (YR) các chặng bay Quốc nội

Kính gửi: Quý Đại lý,

Jetstar Pacific xin thông báo đến Quý Đại lý về việc điều chỉnh Phí Quản trị hệ thống (YR) các chặng bay Quốc nội của BL trong thời gian tới như sau:

  1. Thời gian áp dụng: Áp dụng cho các booking đặt mới hoặc thay đổi từ ngày04/06/2018
  1. Phí áp dụng: (chưa bao gồm VAT)
Phí YR hiện hành Phí YR mới
140,000 VND 210,000 VND

Quý Đại lý vui lòng triển khai thông tin đến mạng bán của mình nhé.

Chưa được phân loại
About cuong ta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *