STT TÊN TÀI KHOẢN

 

SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CHI NHÁNH
1 CÔNG TY TNHH HỒ PHI LONG

 

0023100009536002 NGÂN HÀNG OCB (PHƯƠNG ĐÔNG) Chi Nhánh Gia Định
2 CÔNG TY TNHH HỒ PHI LONG

 

602704066668383 NGAN HANG VIB CHI NHANH GO VAP – 083 924 2224
3 CÔNG TY TNHH HỒ PHI LONG

 

20314999 VND THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

ACB

HỘI SỞ CHÍNH-PGD NGUYỄN BIỂU: 08.62611219
4 CÔNG TY TNHH HỒ PHI LONG

 

0071004242944 NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

VCB

PGD BẾN NGHÉ
5 CÔNG TY TNHH HỒ PHI LONG 14020154548010 TECHCOMBANK

TCB

CN PHAN ĐĂNG LƯU

 

6 CÔNG TY TNHH HỒ PHI LONG

 

005169720001 NGÂN HÀNG ĐÔNG Á

 

PGD CẦU KHO

08.54043197-89322

7 CÔNG TY TNHH HỒ PHI LONG

 

6223201004839 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

AGRB

CN THÀNH ĐÔ,

08.38379777

8 CÔNG TY TNHH HỒ PHI LONG

 

004704070007384

 

NGÂN HÀNG HD BANK THẤU CHI PGD NGUYỄN TRÃI- 08.38363522 -0

 

9 CÔNG TY TNHH HỒ PHI LONG

 

060073262650 NGÂN HÀNG SACOMBANK CN HƯNG ĐẠO- 08 3923 2800
10 CÔNG TY TNHH HỒ PHI LONG

 

58413388 NGAN HANG VIET NAM  THINH VUONG CHI NHANH LY THUONG KIET
11 CÔNG TY TNHH HỒ PHI LONG

 

13010000762510 NGÂN HÀNG BIDV HỘI SỞ CHÍNH-38343505