HPL trân trọng Thông báo thành lập Quỹ Từ Thiện Đại Gia Đình Hồ Phi Long – CHIA SẺ YÊU THƯƠNG

❤️Dear Quý Đại Lý!

🛑 Hồ Phi Long trân trọng Thông báo Về việc thành lập

#Quỹ_Từ_Thiện_Của_Đại_Gia_Đình_Hồ_Phi_Long

#CHIA_SẺ_YÊU_THƯƠNG

🌀Với Mục đích: nhằm gây quỹ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài ngành vé!

⭐ Tích luỹ :

Mỗi vé quốc nộ:i VJa, QH , VU, VNA*

Hồ Phi Long trích vào quỹ 500 đồng/ vé.

👉 Mỗi vé Quốc tế tất cả các Hãng và VNA*

Hồ Phi Long trích vào quỹ 3.000 đồng/vé

👉 VNA *: chỉ tính từ L trở lên

❌ Ngày bắt đầu nhập quỹ: 01/11/2023

❤️ Mỗi quý sẽ tổng kết và lên kế hoạch trao quà 1 lần ( kêu gọi thêm trong Đại Gia định góp thêm về sức Người sức của…)

🛑 Thành phần :

⭐ Hồ Quốc Long

⭐ Đại diện 3 Miền – 3 Đại Lý

Chân thành cám ơn! ❤️❤️❤️