Hướng dẫn lấy email Vietjet Air và Bamboo Airways

Avata - Hướng dẫn lấy email Vietjet Air và Bamboo Airways

I. Hướng dẫn lấy email Vietjet Air

Code book VJA: Liên hệ Booker.

  • Bước 1: Vào phần Chỉnh sửa liên hệ.
  • Bước 2: Nhập Email cần lấy mặt vé => tiếp tục
  • Bước 3: Nhấn vào ô Gửi email thông tin hành trình.
  • Hoàn thành lấy email hãng VietJet Air

II. Hướng dẫn lấy email Bamboo Airways

Code Book Bamboo Airways: Liên hệ Booker

  • Bước 1: Vào chỉnh sửa
  • Bước 2: Thay đổi thông tin liên lạc => Nhập Email vào ô Email* => Lưu thay đổi.
  • Bước 3: Chỉnh Sửa => Gửi tất cả chứng từ du lịch

Hoàn thành lấy email hãng Bamboo Airways

Trân trọng.