Thông tin thanh toán

Ngân Hàng Thông Tin Tài Khoản
OCB Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – CN Gia Định

Tên tài khoản: Công ty TNHH Hồ Phi Long

Số tài khoản: 0023100009536002

MBBank Ngân hàng Quân Đội (MB Bank) – CN Bắc Sài Gòn

Tên tài khoản: Công ty TNHH Hồ Phi Long

Số tài khoản: 2011104059006

HDBank Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. HCM (HD Bank) – PGD Nguyễn Trãi

Tên tài khoản: Công ty TNHH Hồ Phi Long

Số tài khoản: 004704070007384

VPBank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) – CN Sài Gòn

Tên tài khoản: Công ty TNHH Hồ Phi Long

Số tài khoản: 58413388